تیر ۱۲, ۱۳۹۹

جایزه روزانه ۱۲ تیر

🎁هدیه امروز زولا🎁 💥جعبه روزانه💥 💥افزایش دهنده منابع ٪۵۰💥 💥۱۵۰ کروم💥 🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید🎉 🏆آماده نبرد شو🏆
تیر ۱۲, ۱۳۹۹

تجربه بیشتر

🔥بیست و چهار ساعته بازی کن، ٪۲۰۰ تجربه زولا بیشتر و ٪۱۰امتیاز زولا بیشتر دریافت کن. 🔴۱۰٪ امتیاز زولا بیشتر در تمامی ساعت ها 🔵٪۲۰۰ تجربه زولا بیشتر در تمامی ساعت ها 🏆آماده نبرد شو🏆
تیر ۱۲, ۱۳۹۹

ساعت طلایی ویژه

🔥⚜️ساعت طلایی ویژه⚜️🔥 💣دسته کارت تضمینی پهلوانانه ویژه سطح ۳۵+ 🔸از الان برای رسیدن به سطح ۳۵+ تا تاریخ ۲ مرداد تلاش کنید تا دسته کارت […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۹

اکانت های بن شده

[ Photo ]⚠️اطلاعیه⚠️ ✅حساب‌ های کاربری، افرادی که به دلایل استفاده از کلمات ناسزا، ادعاهای غیر واقع و رفتارهای خارج از قوانین بازی تا قبل از […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۹

جایزه روزانه ۱۳ تیر

🎁هدیه امروز زولا🎁 💥یک روز M4 Super 90💥💥یک روز Desert Eagle💥💥۵ کبالت💥 🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید🎉 🏆آماده نبرد شو🏆👑 […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۹

تجربه بیشتر

🔥بیست و چهار ساعته بازی کن، ۱۴۰٪ تجربه زولا بیشتر دریافت کن🔥 🔴٪۷۰ تجربه زولا بیشتر در تمامی ساعت ها 🔵٪۱۴۰ تجربه زولا بیشتر  از ساعت […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۹

جام ایران

🏆جام ایران ۹۹ 🏆 💥برنامه مسابقات امر‌وز💥 📌لینک‌ برنامه مسابقات جام ایران
تیر ۱۳, ۱۳۹۹

روز ارتقا

💣امروز می‌توانید تمامی نارنجک‌ها را با احتمال موفقیت ۱۰۰٪ تا سطح ۳+ ارتقا دهید.
تیر ۱۴, ۱۳۹۹

منابع بیشتر ۱۴ تیر

🔥از ساعت ۱۸ تا ۲۰ بازی کن ۵۰+ منابع بیشتر دریافت کن 🔶۵+ منابع بیشتر برای کل روز 🔷۵۰+ منابع بیشتر با بازی در تمام سرور های بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰