تیر ۱۳, ۱۳۹۹

صندوق پیشرفت

🔥💯صندوق پیشرفت💯🔥 📣صندوق”پیشرفت”هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. 🚀محتویات این صندوق؛
تیر ۱۴, ۱۳۹۹

منابع بیشتر ۱۴ تیر

🔥از ساعت ۱۸ تا ۲۰ بازی کن ۵۰+ منابع بیشتر دریافت کن 🔶۵+ منابع بیشتر برای کل روز 🔷۵۰+ منابع بیشتر با بازی در تمام سرور های بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰
تیر ۱۴, ۱۳۹۹

ساعت طلایی ۱۴ تیر

🔥⚜️ساعت طلایی⚜️🔥 💣با ورود به بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز، هدیه ویژه زیر را دریافت کنید. 💥دسته کارت پوسته ماه‌ کامل💥
تیر ۱۵, ۱۳۹۹

صندوق دانش

📚صندوق دانش📚🔥 ‌‌ 📣صندوق”دانش”هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛
تیر ۱۶, ۱۳۹۹

جوایز روزانه ۱۶ تیر

هدیه امروز زولا🎁 💥یک روز PP-2000💥 💥جعبه روزانه💥
تیر ۱۶, ۱۳۹۹

تجربه بیشتر ۱۶ تیر

بیست و چهار ساعته بازی کن، ۱۰۰٪ تجربه زولا بیشتر دریافت کن🔥 🔴٪۵۰ تجربه زولا بیشتر در تمامی ساعت ها
تیر ۲۱, ۱۳۹۹

جوایز روزانه ۲۱ تیر

🎁هدیه امروز زولا🎁 💥یک روز MP5 💥💥یک روز Magnum 375💥💥یک روز MP9💥 🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید🎉 👑 کینگ بازی […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

ساعت طلایی

🔥⚜️ساعت طلایی⚜️🔥 ‌ 💣با ورود به بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز، هدیه ویژه زیر را دریافت کنید؛ ‌ 💥دسته کارت اسباب بازی💥 ( ویژه […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

ساعت طلایی

🔥⚜️ساعت طلایی⚜️🔥 ‌ 💣با ورود به بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز، هدیه ویژه زیر را دریافت کنید؛ ‌ 💥دسته کارت مجموعه ترنسفرم💥 ( ویژه […]