اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

صندوق بیستون زولا

🔥👑صندوق بیستون زولا👑🔥   📣صندوق ”بیستون” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💣محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🔹۱ عدد جعبه منابع ۲۵۰۰ واحدی به همراه ۲۰۰ […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹

صندوق غزال زولا

🔥⚜️صندوق غزال زولا⚜️🔥   📣صندوق ”غزال” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💣محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🔹۱ عدد افزایش دهنده شانس ٪۷۵ ‌‌‌‌‌🔹۳ عدد جعبه […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹

صندوق رشت زولا

🔥🌧صندوق رشت زولا🌧🔥   📣صندوق ”رشت” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🔹۱ عدد جعبه منابع ۲۵۰۰ واحدی ‌‌‌‌‌🔹۲ عدد احتمال […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹

صندوق اردشیر زولا

🔥👑صندوق اردشیر زولا👑🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 📣صندوق ”اردشیر” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💣محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌🔹۱ عدد جعبه منابع ۲۵۰۰ واحدی 🔹۳ عدد دسته […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۹

صندوق نیشابور زولا

🔥💠صندوق نیشابور زولا💠🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 📣صندوق ”نیشابور” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌🔹۱ عدد جعبه منابع ۱۰۰۰ واحدی به همراه ۱۵۰ […]
اسفند ۳۰, ۱۳۹۹

تخفیف طلای زولا ویژه نوروز

🔥🍃تخفیف طلای زولا ویژه نوروز🍃🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🔥🍃تخفیف طلای زولا ویژه نوروز🍃🔥 🎉💣 ۴۰٪ تخفیف برای تمامی بسته‌های طلا همین حالا می‌توانید تمامی بسته‌های طلا را با […]
فروردین ۲, ۱۴۰۰

صندوق بندرعباس زولا

🔥🌊صندوق بندرعباس زولا🌊🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 📣صندوق ”بندرعباس” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🔹۱۴ روز سلاح PP-2000 ‌‌‌‌‌🔹۳ عدد دسته کارت تضمینی […]