آذر ۲۱, ۱۳۹۹

مجموعه صندوق زندیه

 مجموعه صندوق زندیه 📣صندوق ”زندیه” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌ 🔹۲ عدد دسته کارت تضمینی انتقام‌ گیر سبز ‌‌‌‌‌🔸۲ عدد […]