دی ۱۴, ۱۳۹۹

صندوق مجموعه آریا

صندوق مجموعه آریا   📣صندوق ”آریا” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌ 🔹۳ عدد دسته کارت تضمینی کوانتوم پهلوانانه ‌‌‌‌‌🔸۳ عدد […]