بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

ساعت طلایی

🔥⚜️ساعت طلایی⚜️🔥 ‌ 💣با ورود به بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز، هدیه ویژه زیر را دریافت کنید؛ ‌ 💥دسته کارت اسباب بازی💥 ( ویژه […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

مجموعه شهریار

🔥⚜️صندوق شهریار⚜️🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 📣صندوق ”شهریار” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💣محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌ 🔹۵ عدد دسته کارت کوانتوم ویژه ‌‌‌‌‌🔸۵ عدد دسته کارت […]