آذر ۱۶, ۱۳۹۹

صندوق نئون

صندوق نئون 📣صندوق ”نئون” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌ 🔹۳ عدد دسته کارت تضمینی کوانتوم ‌‌‌‌‌🔸۳ عدد دسته کارت تضمینی […]