دی ۶, ۱۳۹۹

مجموعه صندوق سفر

مجموعه صندوق سفر 📣صندوق ”سفر” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌ 🔹۴ عدد دسته کارت تضمینی کوانتوم ویژه ‌‌‌‌‌🔸۴ عدد جعبه […]