جوایز روزانه کلن
OUTLAW

لیست جوایز روزانه

نحوه گرفتن جوایز روانه

در ابتدا دو وار با هم کلنی های خود بزنید و وار را برنده شوید.

سپس به آدرس https://shop.outlawgame.ir مراجه کرده.ایمیلی که با آن در سایت ثبت نام نموده اید را در کادر مشخص شده گردونه شانس وارد کنید.

سپس با زدن هدیه روزانه خود را دریافت کن شانس خود را از بین آیتم های موجود به چالش بکشید.

بعد از اتمام حرکت گردونه عکس برد وار همراه با ایمیلی که در سایت ثبت نام نموده اید به دایرکت اینستاگرام ارسال کنید تا جایزه روازنه ارسال شود.