جدول دستاوردهای اعضای کلن OUTLAW

0
تعداد اعضا
0
رتبه
0
سطح
0
متوسط سطح
[gravityform id="8" title="true" description="true"]
اسپانسر کلن برای تمامی اعضای فعال (که به مدت 1 ماه ) در کلن حضور فعال داشته باشد.

1- هر عضوی که برای کلن در وار 2000 تجربه کسب کند، مبلغ 2 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
2- هر عضوی که برای کلن در وار 5000 تجربه کسب کند، مبلغ 5 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
3- هر عضوی که برای کلن در وار 7000 تجربه کسب کند، مبلغ 7 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
4- هر عضوی که برای کلن در وار 10000 تجریه کسب کند، مبلغ 10 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
5- هر عضوی که برای کلن در وار 12000 تجریه کسی کند، مبلغ 12 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
6- هر عضوی که برای کلن در وار 15000 تجربه کسب کند، مبلغ 15 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
7- هر عضوی که برای کلن در وار 20000 تجربه کسب کند، مبلغ 20 هزارتومان حساب کاربریش شارژ می شود.
8- پیشنها ویژه در صورتی که هر کدام از اعضا بتواند در یک ماه برای کلن در وار 30000 تجربه کسب کند، یک کد تخفیف 70 درصد دریافت میکند.
تمامی امتیاز ها از تاریخ ورود هر شخص به کلن به عنوان هفته از صفر شروع میشود.

نام بازیکنتعداد بازی گذشتهتعداد بازی های انجام شده در یک هقتهتعداد بازی های انجام شدهامتیاز به دست آماده در تاریخامتیاز به دست اماده جهت اسپانسریامتیاز قدیمامتیاز به دست اماده جهت اسپانسری
FL{joKer}Gl339341257038 - 1400.04.192105682857038
Ashes555836928 - 1400.04.1966762616928
OUT|>>JVL<<9999015994 - 1400.04.1901599415994
OUT|Hector412419759523 - 1400.04.1919675755659523
OUT|FARNUD367372541209 - 1400.04.1910424016741209
OUT|gholkon174182831558 - 1400.04.1924332912531558
OUT|Sajjad169176722421 - 1400.04.1915362088522421
~خارخاسک~4952314618 - 1400.04.199871363114618
ALI`DR121311547 - 1400.04.1914614011547
APR|LEON|262602179 - 1400.04.19021792179
DoTCoM~6711697 - 1400.04.1912615711697